6. Rady k průběhu akce (pro organizátory)

Doporučené instrukce pro organizátory akcí na Společných aktivitách

Cílem každého organizátora jsou spokojení účastníci, ale také si sám akci užíti jako organizátor. Málokdo chce také organizací akce strávit neúměrně mnoho času. K tomu, aby tvá akce proběhla co nejplynuleji, ti doporučujeme přečíst si následující rady a doporučení.

Před akcí

 • zveřejni u akce s dostatečným předstihem veškeré důležité informace a pokyny pro účastníky
 • popiš přesně a srozumitelně program akce, místo konání srazu - ušetříš si časté dotazy
 • na základě dotazů průběžně aktualizuj popis akce. Nespoléhej se na to, že účastníci čtou diskuzi pod akci, která se může rozrůst mnohými méně důležitými příspěvky
 • doporučujeme nesnažit se vyjít každému účastníkovi vstříct s jeho individuálními požadavky. Často se totiž stává, že takovýto komplikovaný zájemce nakonec stejně nepojede.
 • v případě nutnosti si stanov maximální počet účastníků akce a dopředu zajisti organizační záležitosti, například rezervaci míst v restauraci, kurtů atd.
 • pokud si mají účastníci něco platit sami na akci (vstupenky do kina), uveď prosím buď konkrétní částku nebo odhad ceny akce; netýká se to samozřejmě vedlejších výdajů účastníka, jako například útraty v restauraci
 • v případě akce s přesunem koordinuj dopravu účastníků, například komunikuj s potenciálními řidiči
 • v případě náhlé nemožnosti dál organizovat akci (nemoc, apod.), pokus se za sebe najít náhradního organizátora nebo akci zruš a informuj o tom přihlášené účastníky
 • již vyhlášenou akci nelze přesunout na jiný termín, ale lze ji stáhnout a vypublikovat znovu; změněná akce však podléhá opětovnému schválení 
 • komunikuj před akcí s účastníky a reaguj na dotazy a řeš aktivně případné problémy
 • budeme velice rádi, pokud do ceny akce vybírané od účastníků (např. na nákup vstupenek či jízdenek) zahrneš i příspěvek na provoz projektu

Průběh akce

 • buď na srazu včas (doporučujeme s předstihem)
 • uvítej nové členy portálu, seznam je krátce s fungováním projektu
 • nečekej na opozdilce, pokud by to mělo narušit průběh akce
 • zajisti průběh akce podle plánu a buď přítomen s účastníky na celé akci do jejího ukončení
 • v případě pořizování snímků během akce, informuj účastníky o tom, že mohou být fotografie z akce zveřejněny na webu. Informuj fotografa, aby nezveřejňoval fotografie v případě, že to někdo odmítne
 • zapiš si seznam skutečných účastníků akce oproti seznamu, který si můžeš vytisknout z webu před akcí

Po skončení akce

 • zaktualizuj seznam skutečných účastníků akce - občas se stává, že se na akci přihláší "černé duše", fiktivní profily, ale může také jen nepřijít méně spolehlivý uživatel. Uživatele, kteří na akci nepřišli, z účastníků akce odstraň; naopak přidej účastníky, kteří dorazili bez závazného přihlášení (často je najdeš v seznamu "možná")
 • vyzvi účastníky k sepsání zážitků/zápisu z akce, vložení fotogalerií nebo hodnocení tvé akce
Společné aktivity

POZNEJ NOVÉ PŘÁTELE - SEZNAM SE.

Na Společných aktivitách hledá kamarády nebo partnery 4448 lidiček.

Od roku 2010 se tu uskutečnilo neuvěřitelných 6933 akcí

V nabídce je 52 nových akcí, které můžeš navštívit anebo se vyjádřit k 10 nápadům na akce !

Prohlédni si 3187 fotogalerií a přečti 1163 zážitků z akcí.

U toho všeho můžeš být... tak pojď žít aktivně!