Definice organizátora

Organizátorem je Adéla Uchytilová, Koněvova 190, Praha 3, 13000 podnikající na základě živnostenského oprávnění - IČ.

Definice akce

Akcí se rozumí událost s předem naplánovaným programem, při kterém se účastníci mají možnost seznámit. Obsah a místo konání akce vybírá organizátor. Součástí programu je vzájemné představení účastníků. Účast na veškerém programu akce je pro účastníky dobrovolná a účastník může kdykoliv z akce odejít či se neúčastnit některé části programu.

Organizátor neručí za to, že se účastník na naší akci seznámí, pouze zprostředkovává možnost seznámení. Organizátor nekontroluje osobní údaje účastníků, tudíž za ně neručí. Například neručí za údaje o věku, či zdali jsou účastníci nezadaní a podobně.

Organizátor neručí na akci za zdraví nebo majetek účastníků ani neručí za škody nebo újmy, které by svým chováním účastník způsobil sobě nebo jiným účastníkům nebo třetím osobám. Akce končí oznámením konce akce organizátorem účastníkům nebo odchodem účastníka z akce.

Podmínky účasti

Podmínkou účasti na akci je dosažení věku 18 let. Účastník je povinen dostavit se slušně a čistě oblečen. Účastník nesmí být pod vlivem alkoholu a jiných omamných látek. Po dobu konání akce se účastník musí chovat slušně a dle dobrých mravů a řídit se pokyny organizátora. Je povinen dbát o bezpečnost svou i ostatních. Účastník se musí zaregistrova na akci prostřednictvím přihlašovacího formuláře na webových stránkách www.jinaseznamka.cz a dále musí uhradit účastnický poplatek v termínu daném pořadatelem. Přihlášením na akci a uhrazením účastnického poplatku účastník souhlasí s Všeobecnými obchodními podmínkami.

Podmínky odhlášení z akce

Účastník se může z akce odhlásit nejpozději 48 hodin před termínem konání akce a to písemně (e-mailem na info@jinaseznamka.cz). V tom případě mu bude účastnický poplatek vrácen na jeho bankovní účet, nebo může využít částku na uhrazení jiné naší akce. V případě pozdějšího odhlášení účastnický poplatek propadá a účastník nemá právo požadovat jinou náhradu.

Garance počtu účastníků

Minimální počet účastníků pro konání akce je 5 mužů a 5 žen. Organizátor není schopen garantovat, že se všichni přihlášení účastníci skutečně dostaví (např. z důvodu náhlé nemoci nebo jiné vážné události).

Zrušení akce organizátorem

Organizátor si vyhrazuje právo akci odvolat. V takovém případě uvědomí účastníky nejpozději 12 hodin před konáním akce vhodnou formou (e-mail, SMS, telefon). V tom případě bude účastnický poplatek vrácen, nebo může být využit na uhrazení jiné naší akce. Z důvodu vyšší moci (živelná katastrofa atd.) může být akce zrušena i méně než 12 hodin před začátkem.

Vyloučení účastníka z akce

Organizátor má právo vyloučit účastníka z akce v případě nesplnění kterékoli z podmínek účasti obsažených ve Všeobecných obchodních podmínkách. Účastník může být vyloučen i v případě nevhodného či neslušného chování a porušení zákonných norem.