Společné aktivity vznikly s celkem nemalými vstupními náklady. Provoz portálu a taktéž plnění legislativních povinností není levná záležitost. Chceme být solidní a poctivou službou. Jelikož je základní členství zdarma, získáváme prostředky reklamou, z VIP účtů či dobrovolných příspěvků.

Co je potřeba zajistit, aby Společné aktivity existovaly?

  • chod webového serveru
  • technická a uživatelská podpora
  • rozvoj projektu (webové aplikace) - udržování tempa s vývojem nových technologií a podpora nových zařízení
  • propagace, marketing, PR
  • účetnictví
  • právní záležitosti provozu online služeb

Jak přispět?

  • můžeš si platit VIP členství
  • poslat dobrovolný příspěvek na účet projektu: 2601010799 / 2010 (FIO Banka)
  • vybírat vstupné na akcích, které následně zašleš na bankovní účet projektu
  • propagovat portál Společné aktivity a konkrétní akce na internetu

Děkujeme všem, kterým projekt dává smysl a podporují ho!