K přihlášení na akci klikni v pravém horním rohu detailu stránky akce na položku Účastním se. V případě běžné akce zdarma nebo akce placené na místě, budeš automaticky zařazen mezi účastníky akce. Pokud je akce předplacená, bude ti u akce založena rezervace, jejíž platnost je časově omezená a její potvrzení vyžaduje úhradu ceny akce (ceníky a bližší informace jsou vždy obsaženy v popisu akce a níže v informacích k platbě za akci).

Přehledu stavů přihlášení k akci:

Stav Popis
Účastním se Jsi potvrzen/a jako závazný účastník akce.
Možná se zúčastním Jsi označen/a jako možný účastník akce. Přihlášení není závazné a organizátor akce ti současně negarantuje místo, pokud je omezená kapacita.
Nezúčastním se Jsi označen/a, že se akce neúčastníš.
Rezervace Rezervace místa; např. v případě postupu z pozice ve frontě náhradníků. Účastník musí zájem o rezervované místo potvrdit v určeném čase; ten je typicky 48 hodin, avšak s blížícím se termínem akce se postupně zkracuje až na 4 hodiny, aby případně stačili dostat příležitost i další zájemci. Pořadí ve frontě náhradníků se bezprostředně před akcí nedodržuje. Kdo zareaguje na výzvu o volném místě dříve, místo obsadí. Prioritou je obsadit místo na akci kýmkoliv. 
Rezervace (čekáme na platbu) Rezervace místa v případě, že potvrzení místa vyžaduje obdržení platby za akci. Platba za akci musí být provedena tak, aby nejpozději v den splatnosti přišla na požadovaný účet.
Rezervace propadla Účastník v časovém limitu nezareagoval na výzvu k obsazení rezervovaného místa nebo nedorazila platba za akci.
Ve frontě náhradníků Do fronty náhradníků je vážný zájemce o akci zařazen v případě, že je kapacita akce plně obsazena. Přednost ve frontě mají členové pořádající organizace nebo VIP členové. V případě uvolnění místa, bude první účastník ve frontě zařazen mezi účastníky ve stavu “Rezervace”.
Odhlášen po termínu Účastník je zařazen do tohoto stavu, pokud svoji účast na akci zruší po termínu splatnosti nebo termínu pro závazné přihlášení.
Neúčastnil se (omluven/a) Účastník na akci nedorazil, ale omluvil se. Nastavuje organizátor zpětně po skončení akce
Neúčastnil se (neomluven/a) Účastník na akci nedorazil a neomluvil se. Nastavuje organizátor zpětně po skončení akce

Každá změna ve vaší účasti provedená administrátorem nebo organizátorem je zaslána formou Upozornění nebo na e-mail.

Kapacitně omezené akce a fronta náhradníků

Některé akce jsou kapacitně limitovány (například kapacita kurtů, místa v čajovně, počet vstupenek na představení atd..), tudíž nelze na akci dorazit ve vyšším počtu.

Náhradník ve frontě je čekatel na případné uvolněné místo. To může vzniknout následujícím způsobem:

  • jiný účastník se z akce odhlásí
  • je organizátorem navýšena kapacita akce (např. doobjednání dalších kurtů)

Ve frontě náhradníků může čekat neomezený počet zájemců. Pořadí ve frontě může ovlivnit, jestli jsi členem organizace pořádající akci nebo jsi VIP člen Společných aktivit. Takoví uživatelé mají přednost před ostatními a ve frontě je přeskakují. V případě uvolněného místa se vybere první náhradník ve frontě a založí se mu časově omezená rezervace.

Rezervace

Rezervace je časově omezené období, během níž je ti blokováno místo na akci. Uživatel musí do termínu platnosti rezervace přes webové rozhraní potvrdit účast kliknutím na “Účastním se”, případně zvolit jiný stav "Možná se účastním", "Neúčastním se", čímž své místo postoupí dalšímu zájemci ve frontě nebo se místo uvolní.

Platnost rezervace místa je běžně 48 hodin, bezprostředně před konáním akce má možnost obsadit volné místo libovolný z náhradníků. Pokud se termín vypršení rezervace pohybuje v čase 0:00 - 10:00, tak je termín posunut na 10:00. Pokud není rezervace místa uživatelem včas potvrzena, rezervace propadne a založí se automaticky dalšímu náhradníkovi ve frontě.

Termín pro přihlášení k akci

Tento termín může stanovit organizátor akce a je to čas, kdy očekává závazné přihlášení účastníků na akci. Např. neboť poté bude provádět závaznou rezervaci míst pro účastníky. Termín pro přihlášení u předplacené akce odpovídá termínu splatnosti.

Odhlášení z akce

Z akce, na kterou jsi přihlášen, se můžeš kdykoliv odhlásit před termínem pro přihlášení, pokud je uveden. Po tomto termínu je každý odhlášený účastník označen “Odhlášen po termínu”. V případě odhlášení z již uhrazené akce, bere uživatel na vědomí případné storno poplatky stanovené pořadatelem akce.