Zdálo by se, že se v takto položené otázce nachází již i odpověď, ale díky častým dotazům to tak není. Aby nedocházelo k nedorozuměním, co je nevýdělečná a co již výdělečná akce, zde je shrnutí, co je (ještě) považováno za nevýdělečnou / neziskovou akci:

  1. organizátor ji nepořádá za účelem výdělku
  2. akce je zdarma - účastníci platí pouze 3. straně - např. samostatně si koupí vstupenky do kina
  3. účastníci platí za akci (jízdenky, místenky, vstupenky, rezervace ubytování) přes organizátora, který požaduje od účastníků pouze skutečnou cenu za službu
  4. organizátor je oprávněn požadovat od účastníků vstupné na akci - příspěvek na výdaje nutné k realizaci akce, zprostředkování služby - např. musel někam dojet a měl zvláštní výdaje za dopravu/benzín, musel si koupit lokální mapu či průvodce na cesty, musel si zapůjčit nějaké vybavení (nelze vztahovat na nákup běžného vybavení pro tento typ aktivit, které mu zůstane). Akceptovatelné v rámci nevýdělečné akce je i to, že v případě celodenního či vícedenního programu, organizátor mezi účastníky rozpočítá své náklady s cestou, vstupným či vlastním ubytováním. Veškeré přeplatky zpětně rozpočítá mezi účastníky.
  5. pokud chce samostatný organizátor získat za organizaci akce odměnu, tj. vybrat vstupné nad rámec skutečných nákladů - viz bod 4. (doprava, ubytování apod.), je tato akce považována již za výdělečnou (komerční) akci a organizátor musí zaplatit poplatek za publikaci akce nebo tipu na účet projektu.
  6. pokud za akcí stojí fyzická osoba s IČ, podnikatel, a akce není zdarma, je to výdělečná akce. Zde se není o čem bavit

V případě, že si nejsi jist, zda se konkrétní akce dá považovat za nevýdělečnou, napiš na info@spolecneaktivity.cz

Taktéž upozorňujeme, že Společné aktivity není možné využívat pro záměrné získávání členů do jiné komunity a skupiny prostřednictvím publikovaných akcí nebo příspěvků, ať mají či nemají právní formu. Pouze se souhlasem Provozovatele.

Nedodržování pravidel je bráno jako porušení Podmínek portálu.

Platí od: 1.9.2020