Zdálo by se, že se v takto položené otázce nachází již i odpověď, ale díky častým dotazům to tak není. Aby nedocházelo k nedorozuměním, co je nevýdělečná a co již výdělečná akce, zde je shrnutí, co je (ještě) považováno za nevýdělečnou / neziskovou akci:

  1. organizátor ji nepořádá za účelem výdělku
  2. akce je zdarma - účastníci platí pouze 3. straně - např. samostatně si koupí vstupenky do kina
  3. účastníci platí za akci (jízdenky, místenky, vstupenky, rezervace ubytování) přes organizátora, který požaduje od účastníků pouze skutečnou cenu za službu
  4. organizátor je oprávněn požadovat od účastníků příspěvek na výdaje nutné k realizaci akce, zprostředkování služby - např. musel někam dojet a měl zvláštní výdaje za dopravu/benzín, musel si koupit lokální mapu či průvodce na cesty, musel zapůjčit nebo koupit nějaké společné vybavení nutné pro realizaci akce (organizátor si musí umět tyto výdaje obhájit před účastníky)
  5. v případě celodenní akce může organizátor mezi účastníky rozpočítat své náklady s cestou a vstupným, v případě vícedenní akce i s vlastním ubytováním nebo běžným stravováním. U akce nad 15 účastníků může organizátor zahrnout do nákladů i účast spoluorganizátora, u akce nad 30 účastníků dvou spoluorganizátorů
  6. organizátor může do ceny akce zahrnout příspěvek na provoz portálu ve výši dle svého uvážení. Vybranou částku pošle po skončení akce na bankovní účet projektu
  7. veškeré přeplatky účastníků organizátor zpětně rozpočítá mezi účastníky
  8. pokud chce samostatný organizátor získat za organizaci akce odměnu, tj. vybrat vstupné nad rámec skutečných nákladů - viz bod 4. a 5. výše (doprava, ubytování apod.), je tato akce považována již za výdělečnou akci a organizátor si musí zřídit pořadatelský profil. Organizátor je pak povinen své příležitostné příjmy nad 30tis. ročně řádně zdanit dle § 10 odst. 1 a), § 10 odst. 3 zákona o daních z příjmů. Pozor částka se nevztahuje na zisk, ale celkové roční příležitostné příjmy. Tuto skutečnost na žádost doloží 1x ročně provozovateli portálu
  9. pokud za akcí stojí fyzická či právnická osoba s IČ, ať je výdělečná či ne, musí být vždy prezentována pod pořadatelským profilem

V případě, že si stále nejsi jist, zda se konkrétní akce dá považovat za nevýdělečnou, napiš na info@spolecneaktivity.cz

Organizátor je povinen dodržovat pravidla organizování placené akce

Taktéž upozorňujeme, že Společné aktivity není možné využívat pro záměrné získávání členů do jiné komunity a skupiny prostřednictvím publikovaných akcí nebo příspěvků, ať mají či nemají právní formu. Pouze se souhlasem Provozovatele.

Nedodržování pravidel je bráno jako závažné porušení Podmínek portálu, v případě pořádání výdělečných akcí v rozporu s pravidly, body VI. 6) a následně IX. 5). 

Platí od: 1.9.2020, update tučně 6.3., 18.3., 19.3.,3,5.2023