Na portále Společné aktivity se setkáte s několika sekcemi akcí, které odrážejí jednak charakter, ale i životní cyklus akce. Rozdělení do sekcí akce, návrhy, tipy zjednodušuje orientaci na webu. Následující tabulka popisuje rozdíly mezi těmi to sekcemi.

Akce Návrh (nápad) Tip na akci
 • Akce jsou umístěny v hlavní nabídce
 • je zřejmé, že se Akce bude realizovat
 • Akce má jasný termín, místo konání i srazu a program *)
 • za Akci je osobně odpovědný uvedený organizátor, který provede účastníky ze Společných aktivit celou nebo je osobně uvítá při začátku akce apod.
 • Akce je organizována primárně nebo z velké části pro uživatele Společných aktivit
 • mezi Akce nepatří komerční upoutávky, reklama a inzerce
 • Návrh na akci slouží organizátorům ke zjištění zájmu o akci, k doladění detailů akce na základě diskuze s potenciálmí účastníky
 • Návrh je stav přípravy akce, kdy ještě není jasné konání akce (není učen přesný termín, místo nebo program)
 • v případě, že je akce již připravena k realizaci, měl by organizátor požádat o přeřazení Návrhu do sekce Akcí, jinak se v hlavní nabídce neobjeví
 • Tip na akci slouží uživatelům webu ke vložení upoutávky na akci pořádanou mimo Společné aktivity
 • zakladatel Tipu není organizátorem akce anebo se jedná jen upoutávku na akci pořádanou primárně pro účastníky mimo portál Společné aktivity
 • mezi Tipy na akce patří komerční upoutávky, které je možné vkládat se souhlasem Provozovatele

*) Samozřejmě existují výjimky, pokud např. program "na blind" je přímo záměrem akce.

Ve filtru akcí na úvodní straně webu lze získat přehled napříč těmito sekcemi akcí.

Další typy akcí:

 • běžná (negarantovaná) akce - akci pořádá uživatel Společných aktivit, který je za ni zodpovědný
 • soukromá akce - akce je určená pouze pro konkrétní účastníky vybrané organizátorem
 • akce pro členy - akce je přístupná pouze pro členům organizace či komunity
 • garantovaná akce - akce je pořádáná a garantována organizací, která je partnerem projektu

Rozdělení podle ceny akce:

 • akce zdarma - za účast na takové akci nikomu nic neplatíte
 • akce placené - za účast na akci Společným aktivitám platíte až na místě organizaci pořádající garantovanou akci; u negarantovaných akcí si účast hradí účastníci přímo třetí straně (např. vstupenky do kina)
 • předplacené akce - jedná se o typ garantované akce, kde je vyžadována úhrada účasti předem na bankovní účet pořadatelské organizace.