Organizátor komunitních akcí

Organizátoři v této roli mohou publikovat na webu vlastní komunitní akce bez nutnosti schvalování. Organizátor je do této role automaticky zařazen, pokud zrealizuje min. 3 akce s účastí min. 10 lidí za posledních 12 měsíců. Role je přiřazena na 6 měsíců a poté dojde k opětovnému ověření splnění tohoto kritéria. Akce ostatních organizátorů podléhají schvalování s cílem zajistit maximální kvalitu a atraktivnost publikovaných akcí.

Schvalovatel komunitních akcí

Organizátor v této roli může publikovat vlastní akce, ale i schvalovat komunitní akce ostatních organizátorů bez toho oprávnění. Organizátor je notifikován v případě, že některý jiný organizátor vloží do webu ke schválení svoji akci nebo nápad. Organizátor je do této role zařazen na požádání po ověření, zda rozumí systému akcí, principům schvalování akcí a pravidlům portálu.

Správce komunitních akcí

S nejvyšším oprávněním spravovat všechny běžné komunitní akce. Zařazení do této role provádí provozovatel portálu.

Administrátor

Starají se o bezproblémový chod webového projektu.

Editor obsahu

Starají se textový obsah stránek. Tuto roli přiděluje pouze provozovatel projektu.