Tyto instrukce slouží pro Schvalovatele běžných akcí, kteří mají na základě svých předchozích úspěchů oprávnění publikovat akce ostatních méně zkušených organizátorů.

Cílem schvalování akcí na Společných aktivitách je, aby v hlavní sekci Akcí byla atraktivní nabídka připravených akcí a aby se též zabránilo zneužití portálu jakožto reklamního prostoru pro komerční pořadatele akcí. V neposlední řadě, aby se zabránilo spamu a automaticky vkládaným textům roboty a viry.

Schválení akce

 1. Do hlavní nabídky Akcí patří pouze připravené akce.
 2. Schvalovaná akce musí mít přesně definovaný termín konání (začátek i konec), jasně stanovený sraz a srozumitelně popsaný program.
 3. Akce musí být správně zařazena do kategorií aktivit a do správného regionu (schvalovatel může tyto údaje doupravit)
 4. Akce též musí obsahovat vhodný obrázek s rozměry, který nezpůsobuje dokreslení černého místa kolem fotky. (bude v brzké době ošetřeno i technicky)
 5. Popis akce musí být přehledně naformátovaný. Texty nesmí obsahovat překlepy, hrubé chyby, vulgární výrazy. Název nesmí být celý napsán velkými písmeny. V názvu akce zbytečně neduplikujeme údaje, které jsou obsaženy v parametrech (místo konání, datum). Název nesmí obsahovat další formátovací prvky - smajlíky apod. Na konec nadpisu nepatří tečka, pokud není umístěna za pořadovým číslem.
 6. Akce by měla být určena primárně pro členy Společných aktivit anebo se jedná o ryze soukromou akci publikovanou více cílovým skupinám, na více portálech (např. organizátor má již svoji skupinu i na Facebooku apod.)
 7. Autor akce tuto akci osobně pořádá a provází zde přihlášené účastníky akcí. Pokud to není zřejmé, pravděpodobně se jedná o Tip na akci.
 8. Bez souhlasu Provozovatele nepatří do hlavní nabídky akce, které zastřešuje jiný subjekt. Akci pravděpodobně publikuje její zástupce nebo najatá agentura.
 9. Organizátorovi akce by neměl z akce plynout zisk, tj. příjem nad rámec pokrytí vlastní nákladů do organizace akce vložených.
 10. Návštěvy výstav, festivalů musí pro zařazení mezi Akce obsahovat přesný termín návštěvy, ne celý časový rozsah konání akce.
 11. V případě, že je akce určena pro omezený počet účastníků, musí být vyplněno políčko kapacita akce

Pokud si osobně myslíme, že o akci nebude zájem, nicméně je připravená a dostatečně prezentována, není to důvodem k neschválení akce. Akce bez větší odezvy uživatelů budou nyní v nabídce postupně schovávány.

Přeřazení akce do jiné sekce

 1. Pokud akce neobsahuje jasné informace (konkrétní datum a čas konání akce, místo, program akce) anebo je jen výzvou, průzkumem zájmu, dotazem (co kdyby jsme jeli na výlet apod.) anebo není z jiného důvodu zřejmé, že se akce bude konat, měla byt být umístěna mezi Návrhy na akce.
 2. Pokud se jedná o připravenou akci, ale je zřejmé, že autor příspěvku pouze propaguje cizí nebo komerční akci, která s portálem Společné aktivity nic společného nemá, taková akce by měla být vložena do sekce Tipy na akce, případně na ni upozorněte Provozovatele.

Ve všech těchto situacích je potřeba důvod přeřazení akce zmínit ve schvalovacím formuláři.

Zamítnutí akce

Ve výjimečných případech je možné využít zamítnutí akce, ale musí pro to být jednoznačné a prokazatelné důvody. Pokud mám osobní pocit, že o schvalovanou akci nebude zájem, není to rozhodně důvod k zamítnutí akce, případně ani k jejímu vložení mezi Návrhy. Zamítnutí lze provést výhradně jen z níže uvedených důvodů:

 1. Pokud se jedná o soukromý inzerát, kdy někdo hledá pouze 1-2 osoby. Taková nabídka nepatří v tuto chvíli na tento portál. Musí být zamítnuta. Týká se to i nabídek voucherů ("mám voucher pro 2 osoby, kdo půjde se mnou?"). Nejsme totiž inzertní server.
 2. Jedná o spam - text vložení robotem. Tady lze využít i funkce Nahlásit nevhodný obsah
 3. Jedná se nevhodný obsah, vulgární text, osobní útok
 4. Nejedná se o akci - diskuzní téma, apod.

Zamítnutí akce je vždy potřeba zdůvodnit.

Komunikace s organizátorem akce

Pokud akce obsahuje nejasné nebo nepřesné informace, můžete vzkazem kontaktovat autora akce, aby informace opravil či doplnil.

Úprava akce schvalovatelem

Pro urychlení schválení akce je schvalovatel oprávněn provádět drobné korektury schvalované akce a opravovat údaje bez souhlasu autora akce

 • zjevné překlepy ve všech textech
 • špatné zařazení do kategorií a k regionu
 • doplnit kapacitu akce (pokud není vyplněna, ale je zmíněna v popisu akce)
 • špatné formátování, chybějící zalomení řádků apod.

Schvalovatel tímto na sebe bere plnou zodpovědnost za tyto úpravy. Pokud si nejste jisti, rozhodně předtím komunikujte změny s autorem akce.

Nevím si rady, zda akci schválit a kam zařadit

V takovém případě kontaktujte provozovatele serveru přes helpdesk.

Schvalování akcí začínajících organizátorů, kteří publikují svůj první příspěvek, je nově pouze v kompetenci Provozovatele serveru, který jediný je notifikován k jejímu posouzení.

Poslední aktualizace: 12.7.2017