Prosím respektuj organizátory a dodržuj základní pravidla pro účast na jejich akcích, které jsou následující:

  • Účastni se akcí, na které jsi přihlášen. Pokud se na akci závazně přihlásíš a nepřijdeš, zablokuješ tak místo, které mohl obsadit jiný potenciální účastník. Můžeš svoji neúčastí též zkomplikovat realizaci akci (neobsazené místo na kanoii) nebo zhoršit účastníkům akce kvalitu hry (lichý počet hráčů badmintonu apod.)...
  • Na akci přijď vždy včas, jak požadoval organizátor. Pokud dorazíš později, přiděláváš starosti organizátorovi a opět poškozuješ i ostatní účastníky, kteří na tebe museli čekat nebo si v nevhodném počtu pořádně nezahráli. Riskuješ pak také, že tě přístě organizátor na akci nepustí.
  • V případě, že jsi na jakoukoliv akci přihlášen, předpokládá se a je slušné se vždy omluvit v okamžiku, kdy už je jasné, že nedorazíš anebo eventuelně i zpětně, pokud jsi nemohl dát o své neúčasti vědět včas.
  • Choď na akce řádně připravený; např. co se týče vhodné výbavy nebo oblečení, které doporučuje či požaduje organizátor (podrážka nedělající šmouhy v halových sportech, vhodná obuv do hor, baterka do jeskyní...). V případě nesplnění tě nemusí organizátor na akci pustit.
  • Dbej pokynů organizátora akce, na akcích se chovej slušně, neobtěžuj ostatní účastníky hrubými či neslušnými výrazy. Není též dovoleno obtěžovat účastníky nevhodnými návrhy na seznámení, hrubě vyžadovat osobní údaje (např. mobilní telefonní číslo).
  • Účastí na akci souhlasíš s jejím programem, časovým rozsahem a náročností. V případě, že ti průběh akce nevyhovuje, neodhadl jsi své možnosti, nebo máš jinou představu, jak by akce měla probíhat, zařiď se na místě podle sebe a respektuj, že ostatní účastníci chtějí akci prožít tak, jak ji organizátor připravil.
  • Nekomplikuj svými speciálními individuálními požadavky organizaci akce.
  • Vždy si pozorně přečti popis akce a informace, které organizátor poskytl.
  • Pokud opakovaně porušíš pravidla akce, blokuješ svoji neúčastí místo nebo opakovaně přicházíš na akce pozdě, je organizátor oprávněn napříště odmítnout tvoji účast. Odhlašování se z akcí na poslední chvíli též snižuje tvé % hodnocení a méně spolehlivým účastníkům může organizátor skrze systém zamezit účast na akci.